Laddar...

Privacy Policy

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, EU 2016/679). Förordningen syftar till att skydda den enskildes integritet. Klocksnack.se, ("KS"), som är personuppgiftsansvarig, är därför skyldig att behandla dina personuppgifter enligt förordningens regler. För KS innebär dessa regler i korthet följande:

1. Syfte – Till vad ska KS använda dina personuppgifter? Syftet måste vara tydligt och får inte ändras i efterhand.

2. Relevans – KS kommer bara samla in personuppgifter som är relevanta för att uppnå det syfte och ändamål som de samlats in för. Insamling av uppgifter som kan vara ”bra att ha i framtiden” eller ”för säkerhets skull” kommer inte att ske.

3. Radera – KS kommer inte lagra information längre än nödvändigt. Så fort KS inte längre har behov av dina personuppgifter kommer de att raderas.

4. Tillgång – Endast de som behöver personuppgifter för att kunna erbjuda internetsidan klocksnack.se kommer att ha tillgång till uppgifterna.

5. Skydd – Personuppgifter ska skyddas. KS hanterar personuppgifter på ett sätt som minimerar risken att de kommer visas för obehöriga.

6. Medgivande/samtycke – KS kommer bara att behandla dina personuppgifter efter att du aktivt samtyckt till behandlingen.

7. Vetskap – Kunder vars personuppgifter KS hanterar, ska veta hur och till vad deras uppgifter används. Informationen ska finnas lättillgänglig och vara lätt att förstå. När som helst ska en kund kunna återkalla sitt medgivande till KS.

8. Myndighetskontakter – I vissa fall är KS skyldig att lämna uppgifter till myndighet, till exempel till Datainspektionen, Polisen och Åklagare.

KS verksamhet består i att erbjuda ett internetforum, klocksnack.se. För att få tillgång till detta forum registrerar du dig som användare med en mailadress eller eventuell koppling till ditt Facebookkonto. Vissa mailadresser är att anse som en personuppgift och koppling till Facebook är densamma.

Enligt förordningen har varje registrerad individ rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. De uppgifterna som KS har om den enskilde individen är de registrerade uppgifterna för kontot. På begäran till ”KS Admin” finns möjllighet till att få sina uppgifter raderade och konto avslutat.

KS använder sig av en leverantör för att lösa Bank-ID inloggning. Denna leverantör är att anse som ett personuppgiftsbiträde. KS har ett avtal med leverantören. Samtliga PM krypteras.

KS servrar och backuper krypteras och finns om EU. Allt material på KS ägs av KS.