Laddar...
Erikson Urhandel

Tappa klockan hos återförsäljare

Diskussion i 'Diskussion' startad av Janne, 12 september 2014.

 1. Janne
  Trådstartare

  Janne Algy

  Inlägg:
  152
  Från:
  Stockholm
  Då prislappen börjat gå upp på klockorna man provar nu för tiden så är jag lite nyfiken på vad som händer om man råkar tappa klockan hos återförsäljaren. Då främst om det blir ett märke på den?

  Är det "you brake it you buy it" som gäller? Någon som råkat ut för detta? Kan man hänvisa till sitt försäkringsbolag, tar dom detta som "drulle"?

  Är det samma regler hos alla återförsäljare, tex om man prövar en klocka i butik utomlands jämfört med i Sverige?
   
 2. JayJay

  JayJay Hedlund

  Inlägg:
  2.436
  Jag är ganska säker på (inte helt 100 dock) att du inte är skyldig att ersätta. Fick detta förklarat av en vän till mina föräldrar som driver en butik (inte klockor). Istället bör/ska butiken ha en försäkring för sådant. Kanske någon av forumets jurister kan ge ett mer uttömmande och korrekt svar? ping: leben
   
  Leben gillar detta.
 3. alfgren

  alfgren Hedlund

  Inlägg:
  2.217
  Har svårt att se hur affären ska kunna kräva dig på sådant. Du har inte ingått något avtal med dem om skyldighet att ersätta tappad vara.
   
 4. V

  V Rudi

  Inlägg:
  398
  Från:
  Stockholm
  Fryken gillar detta.
 5. DrDre

  DrDre Hedlund

  Inlägg:
  2.760
  Grunden måste väl vara att om man förstör någon annans egendom, så är man skyldig att ersätta för skadan?
   
 6. Marckus

  Marckus Gullan

  Inlägg:
  1.149
  Från:
  Stockholm
 7. Götlaborg

  Götlaborg Ole Bramserud

  Inlägg:
  4.772
  Från:
  Götlaborg

  Inom skadeståndsrätten brukar man inleda med att fråga sig om det handlar om en olycka, eller om det förekommit vårdslöshet eller uppsåt.

  Vid uppsåt ska kunden ersätta affären och har inte någon rätt till att få hjälp av sitt försäkringsbolag.

  Vid vårdslöshet kan såväl kunden som affären bli skyldig att stå för den uppkomna skadan beroende på vad som hänt och båda har rätt till ersättning av sitt försäkringsbolag.

  Vid en olycka är det affärens problem och de får ta det med sitt försäkringsbolag.
   
  Kim, tim ur länk och Pelarn gillar detta.
 8. Götlaborg

  Götlaborg Ole Bramserud

  Inlägg:
  4.772
  Från:
  Götlaborg

  Det behövs inget avtal för att kräva någon på ersättning för en uppkommen skada.
   
  MKRGG gillar detta.
 9. Pelarn

  Pelarn Ole Bramserud

  Inlägg:
  3.543
  Hoppas man slipper uppleva detta:)
   
 10. David

  David Bödeln

  Inlägg:
  5.862
  Hubbatix, hollow123, don segundo och 7 andra gillar detta.
 11. DrDre

  DrDre Hedlund

  Inlägg:
  2.760
  Så här skriver Konsumentverket på sin hemsida

  Om du har sönder något
  Att gå in i en porslinsbutik kan bli dyrt om du har sönder något. Butiken har rätt att kräva betalt för varor som du har haft sönder eller skadat på grund av att du har varit oförsiktig.

  Att du inte förstör något med flit spelar ingen roll. Du kan även bli ersättningsskyldig om ditt barn har sönder något och du inte har haft ordentlig tillsyn över barnet.

  Butiken måste i sin tur se till att saker inte är placerade på olämpliga ställen. Men du måste kunna visa att du har varit normalt försiktig om olyckan skulle vara framme. Det framgår av skadeståndslagen.

  http://www.konsumentverket.se/mobil/Din-ratt-som-konsument/Om-du-har-sonder-nagot/
   
  Ministern gillar detta.
 12. Asplund

  Asplund Stig H Olsson

  Inlägg:
  5.635
  Från:
  Kungsholmen
 13. Götlaborg

  Götlaborg Ole Bramserud

  Inlägg:
  4.772
  Från:
  Götlaborg

  Som vanligt så tolkar Konsumentverket lagen som en präst läser bibeln men glömmer helt av den processrättsliga delen som är minst lika viktig vid en eventuell tvist.
   
  Kim, Strindberg, tim ur länk och 2 andra gillar detta.
 14. Janne
  Trådstartare

  Janne Algy

  Inlägg:
  152
  Från:
  Stockholm
  Så rent teoretiskt kan man hamna i en rättsprocess om återförsäljaren hänvisar till konsumentköplagen?
   
 15. Götlaborg

  Götlaborg Ole Bramserud

  Inlägg:
  4.772
  Från:
  Götlaborg
  Affären kan stämma dig för att du orsakat dem skada. Konsumentköplagen blir inte tillämplig för det har inte skett ett köp.
   
  tim ur länk gillar detta.
 16. Janne
  Trådstartare

  Janne Algy

  Inlägg:
  152
  Från:
  Stockholm
  Är man bättre skyddad i Sverige för detta? Tänkte om man tappar en klocka i USA så kanske det är andra bullar.
   
 17. alfgren

  alfgren Hedlund

  Inlägg:
  2.217
  Den här delen är spännande och det jag skulle hänvisa till själv om jag hamnade i den situationen. Är det lämpligt att låta kunden hantera varorna själv osv.

  Butiken måste i sin tur se till att saker inte är placerade på olämpliga ställen. Men du måste kunna visa att du har varit normalt försiktig om olyckan skulle vara framme. Det framgår av skadeståndslagen.
   
 18. DrDre

  DrDre Hedlund

  Inlägg:
  2.760
  Det heter iofs "Break it you buy it" men det borde egentligen heta "Break it you pay skadestånd" och det är Skadeståndslagen som tillämpas. Blev lite nyfiken och hittade denna summering av vad som gäller. Nedersta stycket är det mest centrala och exempel två längst ned ligger väl närmast till hands för just frågan om man tappar en klocka även om det inte är exakt samma.

  Culparegeln
  I SkL 2:1 stadgas: "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan." Detta är den lagfästa versionen av culparegeln. Regeln innebär alltså att skadeståndsansvar vid person- eller sakskada förutsätter vårdslöshet, vilket motsatsvis innebär att den som vållar skada men utan uppsåt eller vårdslöshet inte behöver ersätta skadan (enligt huvudregeln). Den springande punkten är då vad som ska krävas för att någon ska anses ha agerat vårdslöst (culpöst, oaktsamt). I tidigare teori har man försökt att ställa upp modeller för culpabedömningen genom idealbilder av hur man bör bete sig, och idealbilden har därefter jämförts med hur personen i det aktuella fallet betett sig. Av olika skäl har sådana modeller nu i huvudsak övergivits och istället försöker man att utföra vårdslöshetsbedömningen med stöd av vissa riktlinjer givna i första hand av rättskällorna. Om det således finns normer för hur man bör bete sig i lagar, andra författningar eller föreskrifter, tidigare praxis eller sedvana kan stöd för bedömningen hämtas där. När det gäller författningsstöd kan som exempel nämnas att det finns åtskilliga regler i trafikförfattningarna som reglerar hur en trafikant ska uppträda. När det gäller andra föreskrifter så kan som exempel tas upp att det inom idrotten finns åtskilliga regler för hur en idrottsutövare ska bete sig. Inom vissa branscher finns det sedvaneregler för hur man bör bete sig och särskilt i de fall där dessa normer fått en viss fasthet och kanske till och med skrivits ned kan dessa ge stöd för culpabedömningen. Som exempel på branscher där det finns sådan etablerad sedvana kan nämnas sjukvården. Det är dock inte alltid så att enbart för att en norm överträtts så anses man automatiskt oaktsam i skadeståndsrättslig mening. Att man överträtt en idrottsregel eller en sedvanerättslig norm innebär inte säkert att man därigenom gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande oaktsamhet. Detta illustrerar att culpabedömningen är en förhållandevis öppen bedömning, vars utgång i ett enskilt fall inte sällan kan vara svår att förutse. I den mån en lagregel överträtts och överträdelsen medfört skada torde dock i allmänhet, men inte alltid, oaktsamhet också anses föreligga.

  I åtskilliga fall finns det inte något tydligt stöd för culpabedömningen i rättskällorna. I dessa fall får domstolarna utföra en fri bedömning av den påstått oaktsammes beteende och avgöra om hon borde ha agerat på ett annat sätt. Denna fria bedömning är karakteristisk för culpaansvaret. Vissa parametrar som har utvecklats i den juridiska litteraturen kan ge vägledning. Dessa kan även skönjas i åtskilliga domar.

  Det brukar således framhållas att man vid den fria bedömningen gör en allmän avvägning mellan vilken risk för skada som förelåg i den aktuella situationen, den riskerade skadans omfattning, möjligheterna att förebygga skadan samt skadevållarens möjlighet att inse risken för skadan. De tre första parametrarna är objektiva så till vida att den som utför bedömningen får uppskatta hur stor risken för skadan var i en situation såsom den där skadan inträffade och så vidare. Den sista parametern (skadevållarens möjlighet att inse risken för skada) är däremot rent subjektiv – bedömningen tar sikte på den individuella skadevållarens möjligheter i det enskilda fallet. Att domstolarna resonerar på det här sättet är förhållandevis tydligt i många fall. Men lika tydligt är att domstolarna inte resonerar efter dessa linjer i alla fall.
  Exempel 1: Andrea är grävmaskinist och gräver i strid med gällande föreskrifter för nära en byggnad som får skador. Genom en bedömning av exempelvis de föreskrifter som gäller för grävningsarbeten konstateras att Andrea varit vårdslös.
  Exempel 2: Andrea är inne i en porslinsbutik när hon råkar halka. Hon drar i fallet med sig ett porslinsfat som krossas. Eftersom fallet var en ren olycka anses Andrea inte vårdslös och blir således inte skadeståndsskyldig.
   
 19. Götlaborg

  Götlaborg Ole Bramserud

  Inlägg:
  4.772
  Från:
  Götlaborg
  Jag orkar inte läsa ditt inlägg då det är för långt men vanligt sunt bondförnuft brukar kunna urskilja vem som ska pröjsa.
   
  Leben gillar detta.
 20. Götlaborg

  Götlaborg Ole Bramserud

  Inlägg:
  4.772
  Från:
  Götlaborg
  Kan inte ett skit om deras rättssystem tyvärr.
   
 21. Götlaborg

  Götlaborg Ole Bramserud

  Inlägg:
  4.772
  Från:
  Götlaborg
  Bonus pater familias är ett annat uttryck som är ganska kul i sammanhanget. Lite svårt att tillämpa idag med tanke på hur världen har förändrats men ändå en sund tankegång.
   
 22. Erik1

  Erik1 Ole Bramserud

  Inlägg:
  3.392
  Från:
  Stockholm
  Förklara gärna innebörden, är ganska kass på latin måste jag erkänna
   
 23. Mr Chance

  Mr Chance Captain Phasma

  Inlägg:
  8.154
  Om "vanligt sunt bondförnuft" hade funkat skulle vi inte behövt jurister ;)
   
  Kim, David, Boris Balkan och 4 andra gillar detta.
 24. Rock_N_Ron

  Rock_N_Ron Ole Bramserud

  Fan vilken tur att jag slapp uppleva hur ROB-1832 hanterar frågan när jag var där å klämde på denna skönheten nyss... :)


  image.jpg
   
  David, mace, RobertD och 7 andra gillar detta.
 25. Janne
  Trådstartare

  Janne Algy

  Inlägg:
  152
  Från:
  Stockholm
  Intressant är ju också hur detta hanteras mellan privatpersoner.. Ord mot ord.
   
 26. OBRKV

  OBRKV Rudi

  Inlägg:
  432
  Från:
  Stockholm
  OT: Hur ofta har Rob E vintage-klockor inne till försäljning?
   
 27. Rock_N_Ron

  Rock_N_Ron Ole Bramserud

  Vet ej.

  Denna är (tyvärr/som tur är...) inte till salu utan tillhör butiken/Daniel som jag förstått det hela.
   
  OBRKV och paradis gillar detta.
 28. Götlaborg

  Götlaborg Ole Bramserud

  Inlägg:
  4.772
  Från:
  Götlaborg

  De betyder den gode familjefadern vilket var en måttstock förr i tiden. Idag så försörjer inte mannen familjen och sköter om saker och ting ensam utan jämställdhet eftersträvas vilket passerat uttrycket till historieböckerna. Trots det går det att bilda sig en uppfattning om vad som är rätt och fel vilket de flesta vet men inte är villiga att erkänna.
   
 29. Götlaborg

  Götlaborg Ole Bramserud

  Inlägg:
  4.772
  Från:
  Götlaborg

  Det hänger ju samman med att folk överlag är ljugpottor.
   
  Grafton, David och Dykarsjuk gillar detta.
 30. Wollen

  Wollen Mao

  Inlägg:
  2.733
  Ping Gavve & Fryken :D
   
  David, ZQT, MKRGG och 1 annan gillar detta.
Mårtenssons ur Brookfield